Teosto ja Gramex

Järjestäytyneessä liikuntatoiminnassa julkisesti esitettävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset on hoidettu Valon, Teoston ja Gramexin solmimilla sopimuksilla.

Sopimusten keskeiset kohdat:

  1. Liikunta- ja urheiluseurat voivat vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilutilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla.
  2. Sopimus kattaa tapahtumat joiden osallistuja- tai katsojamäärä on alle 15 000.
  3. Sopimukseen ei kuulu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva musiikin esittäminen.
  4. Sopimuksen edellytyksenä on, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on lajiliitto, seura tai joukkue.

Sopimusten numerot:

Tapahtuman järjestäjä tarvitsee sopimusnumeroita mahdollisia selvityksiä varten.